Sortiment

ASFILBOARD 120 T
Tepelno - izolačné bezazbestové platne do 1260°C

Vyrobené zo žiaruvzdorného zviazaného keramického vlákna s prísadou 2,5 % organickou väzbou.

Veľmi dobré tepelné vlastnosti a dobré chemické vlastnosti.

Klasická teplota: 1260 °C
Hustota: 0,35 g / cm3

Tepelná vodivosť:

0,15 W / mK
Lineárne zmrštenie (24 h / 1100°C): 3,0%
Strata pri žiarení (pri 1100°C): 4,5 %
Štandardná forma: 1000 x 1000 mm do 15 mm, 500 x 1000 mm od 20 mm hr.
Štandardná hrúbka: 3, 5, 10, 12, 13, 15, 20, 25, 30 mm + / - 10 % Ostatné rozmery podľa dohody.
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.