Sortiment

O-krúžky


Spôsob pôsobenia:


O-krúžok je najvšestrannejšie používaným tesniacim prvkom. Platí to hlavne pri statickom využití. O statickom alebo pokojovom tesnení hovoríme vtedy, keď sa utesňované diely relatívne navzájom nepohybujú.

O-krúžok nadobúda svoj tesniaci účinok radiálnym tvarovaním v zabudovanom stave (obrázok 1).
Ak sa prostredníctvom tesniaceho média vyvíja systémový tlak, pritlačí sa O-krúžok na bok drážky a tesniaci účinok sa zvyšuje (obrázok 2). Pri ďalšom vzostupe tlaku môže byť O-krúžok zatlačený do štrbiny tesnenia a tým sa môže poškodiť (obrázok 3).


Obrázok 1Obrázok 2Obrázok 3

Nebezpečenstvu vzniku takejto trhliny možno zabrániť opornými krúžkami. Všade, kde sa vyskytuje vyšší prevádzkový tlak resp. kde sú v dôsledku hospodárnejších obrábacích postupov potrebné väčšie štrbiny tesnenia, musí sa vložiť jeden (obrázok 4) alebo pri obojstrannom tlakovom zaťažení dva oporné krúžky (obrázok 5). Oporné krúžky zmenšujú štrbinu tesnenia a zabraňujú extrúzii gumovo-elastického O-krúžku.


Obrázok 4Obrázok 5

Vloženie oporných krúžkov STU má nasledovné výhody:

Zvyšuje sa tesniaci účinok O-krúžku
Podstatne sa rozširujú možnosti použitia O-krúžku
Pri vysokom prevádzkovom tlaku nedochádza k extrúzii
Znižujú sa výrobné náklady,
pri rovnakom tlaku je možná väčšia štrbina tesnenia
Optimálny pomer cena – výkon


MIESTA vsadenia


Miesta vsadenia O-krúžkov sa pravouhle vpichnú. Rozmery potrebnej hĺbky a šírky drážky závisia vždy od hrúbky O-krúžku d2. Ak sa vmontujú oporné krúžky, šírku drážky je potrebné primerane zväčšiť. Vmontované O-krúžky by sa nemali roztiahnuť o viac ako 6 percent (obrázok 8) a zraziť o viac ako 3 percentá (obrázok 9).


Obrázok 8: Drážka vo vnútri dielu:
O-krúžok tesniaci zvonka
„ein Stützring“ = jeden oporný krúžok
„zwei Stützringe“ = dva oporné krúžky
„gerundet und gratfrei“ = zaoblené a bez výronkov
Obrázok 9: Drážka zvonka dielu:
„gerundet und gratfrei“ = zaoblené a bez výronkov
„ohne Stützring“ = bez oporného krúžku O-Krúžok tesniaci zvnútra

Hrúbka šnúry
d2
Hĺbka drážky
t
Šírka drážkyPolomeryVsúvacie zošikmenie
Z
b+0,20b1+0,20b2+0,20r1r2
1,781,402,43,54,60,2 – 0,40,21,5
2,622,203,64,75,80,2 – 0,40,21,5
3,532,904,85,86,80,4 – 0,80,22,0
5,344,507,28,710,20,4 – 0,80,23,0
6,995,909,612,014,40,8 – 1,20,23,6

Tabuľka 1: Rozmery drážky v mm


Povrch

Tlak
Drsnosť povrchu
Nosný podiel Mr 50%
RzRa
AValcová rúrka, tyčnepulzujúci6,31,6
pulzujúci3,20,8
BDno drážky, boky drážkynepulzujúci12,53,2
pulzujúci6,31,6
CVsúvacie zošikmenie12,53,2

Tabuľka 2: Drsnosť povrchu


Štrbina tesnenia a prevádzkový tlak


Diagramy predstavujú zainjektované krivky O-krúžku NBR 70 bez oporného krúžku (obrázok 6) a O-krúžku NBR 70 so štandardným oporným krúžkom z NBR 90 (obrázok 7) v závislosti od príslušného prevádzkového tlaku a maximálnej štrbiny tesnenia E.

Príklad:ValecØ 125 mm
Prevádzkový tlak15 MPa
Prevádzková teplota70 °C
Štrbina tesnenia E0,073 mm (d4H8/ d9f7)


Obrázok 6O-krúžok bez oporného krúžkuObrázok 7O-krúžok s oporným krúžkom

„Betriebsdruck (MPa)“ = prevádzkový tlak (MPa)
„Extrusion“ = extrúzia
„keine Extrusion“ = bez extrúzie
„Dichtspalt E (mm)“ = štrbina tesnenia E (mm)

Na priesečníku zvislej čiary znázorňujúcej štrbinu tesnenia 0,073 mm (obrázok 6) sa vyvíja prípustný prevádzkový tlak 11 MPa. Keďže však existujúci prevádzkový tlak predstavuje 15
MPa, musia sa vsadiť oporné krúžky. Obrázok 7 ukazuje, že pri použití oporných krúžkov je prípustný prevádzkový tlak 30 MPa.

Alebo:

Na priesečníku vodorovnej čiary znázorňujúcej 15 MPa (obrázok 6) prevádzkový tlak je maximálna štrbina tesnenia 0,04 mm. Keďže je prípustná štrbina tesnenia menšia ako skutočná (0,073), musia sa vsadiť oporné krúžky. Obrázok 7 ukazuje, že pri použití oporných krúžkov je prípustná štrbina tesnenia 0,17 mm. Dovolené odchýlky d4H8/ d9f7by sa mohli bez obmedzenia funkcie zväčšiť na d4H10/ d9h10a umožniť tým hospodárnejší obrábací postup.

Pozor: Diagramy platia len do prevádzkovej teploty 70°C. Pri vyšších teplotách sa odolnosť voči extrúzii zmenšuje. U silikónových materiálov sa v dôsledku zníženej odolnosti voči extrúzii a ďalšiemu trhaniu zmenšuje prípustná štrbina tesnenia o cca 50 percent.


Médiá


Výber vhodného materiálu O-krúžku sa riadi nasledovnými kritériami: použité médium, prevádzková teplota a prevádzkový tlak. Aby sme Vám výber uľahčili, v tabuľke 3 uvádzame naše štandardné materiály O-krúžkov, ktoré pokrývajú prakticky všetky prípady potreby.

Štandardným materiálom oporných krúžkov je akrylonitrilový butadiénový kaučuk (NBR) s tvrdosťou 90° podľa Shora A. Tento materiál je pre jeho priaznivé vlastnosti (veľký teplotný rozsah, optimálna tvrdosť, vysoká životnosť, rezistentný voči takmer všetkým hydraulickým kvapalinám) vhodný pre väčšinu možností použitia.

Tabuľka 3: Materiály-Médiá
Použité médiá O-krúžok Oporný krúžok
TypyPrevádzková teplotaMateriálMateriál *
Hydraulický olej na báze minerálnych olejov
DIN 51524 H, H-L, H-LP
CETOP: HH, HL, HM, HV


“-40 až +120°C


NBR 70


NBR 90
Biologicky odbúrateľné kvapaliny
HEPG Základ: Polyalkylenglykol
HETG Základ: Prírodné oleje
HEES Základ: Syntetický ester

“-20 až +80°C


NBR 70
Ťažko horľavé hydraulické kvapaliny
HFA olej vo vodnej emulzii
HFC vodnatý polymérový roztok
HFD bezvodá syntetická kvapalina

"+5 až +55°C
"-25 až +60°C
"-20 až +120°C

NBR 70

EPDM 70

bez použitia
Brzdové kvapaliny
DOT 3, DOT 4
“-40 až +150°C EPDM 70
Horúca voda / Para “ do +150°C EPDM 70

Vzduch
olejový, suchý

“-40 až +80°CNBR 70
“-20 až +170°CFPM 75
“-50 až +230°CSIL 70
* odporučený teplotný rozsah: -55°C až +110°C

Použitie v iných médiách vyžaduje spätný dotaz

Dovolené odchýlky - tolerancie


Rozmery O-krúžku sa udávajú ako vnútorný priemer d1 x hrúbka šnúry d2. Prípustné tolerancie sú normované podľa DIN 3771.Hrúbka šnúry Ø d2mm1,782,623,535,336,99
Prípustná tolerancia mm±0,08±0,09±0,10±0,13±0,15

Vnútorný Ø d1mm1,80

6,30
6,70

11,20
11,8

21,2
22,4

40,0
41,2

80,0
82,5

160
165

300
300

650
Prípustná tolerancia
mm
± 0,13
mm
± 0,16
mm
± 0,19
mm
± 0,95
mm
± 0,86
mm
± 0,78
mm
± 0,74
mm
± 0,67
mm
Z príslušného vnútorného priemeru

Tolerancie uvedené v tabuľkách platia pre O-krúžky z nitrilového butadiénového kaučuku (NBR) s tvrdosťou 70° podľa Shora A. Pre iné materiály môžu byť v dôsledku rozdielneho úbytku materiálu veľkosti dovolenej odchýlky odlišné. Tieto odchýlky sú však také malé, že neovplyvňujú funkčné vlastnosti.RozmeryTypy oporných krúžkov
006-050102-178201-284309-395425-475
s mm1,352,183,004,655,99
a mm1,241,351,271,932,97
c mm1,141,141,021,522,44
R mm2,213,284,426,658,74

Kvalita vyhotovenia


O-krúžky sa dodávajú vo dvoch kvalitách vyhotovenia. Veľkosti chýb uvedené v tabuľke 6 sa pokladajú za smerné hodnoty tak pre výrobcu ako aj pre užívateľa. V rámci výroby resp. pri kontrole sa vykonáva vizuálna kontrola veľkostí chýb. Ako podklad pre túto kontrolu slúžia medzné vzorky, ktoré sú stanovené v tabuľke.

Kvalitatívny znak N(normálna kvalita)
Tieto O-krúžky spĺňajú veľmi vysoké nároky na kvalitu a sú vhodné pre všetky bežné prípady použitia. O-krúžky v normálnej kvalite sa vedú na sklade.
Kvalitatívny znak S(mimoriadna kvalita)
O-krúžky v mimoriadnej kvalite vyžadujú značne vyššie náklady na výrobu a kontrolu ako O-krúžky v normálnej kvalite. O-krúžky v mimoriadnej kvalite sa nevedú na sklade.


Tabuľka 6: Smerné hodnoty pre veľkosti chýb
Druhy odchýlkySchématické zobrazenieRozmerKvalitatívny znak NKvalitatívny znak S
d2d2
1,782,623,535,336,991,782,623,535,336,99
Horný medzný rozmer

Posun nárazom,
odchýlky v tvare
e0,080,100,130,150,150,080,080,100,120,13

Vydutie, ostrá hrana kombinovane
f0,100,120,140,160,180,100,100,130,150,15

Vrúbkovanie
g0,180,270,360,530,700,100,150,200,200,20
h0,080,080,100,100,130,080,080,100,100,13

Oblasť odstránenia ostrých hrán
Odchýlky od okrúhleho prierezu sú prípustné, ak sploštenie plynule prechádza do zaoblenia a d2je dodržaný.

Čiary klzu
(len v smere obvodu)
j0,05 x d1alebo*0,03 x d1alebo*
1,501,506,506,506,501,501,501,505,005,00
k0,080,05

Priehlbne,
zarážky
l0,600,801,001,301,700,150,250,400,631,00
m0,080,080,100,100,130,080,080,100,100,13
Cudzie telesáNie sú prípustné
* vždy podľa toho, ktorá hodnota je väčšia

OR 0xx / STU 0xxein Stützring = jeden oporný krúžok; zwei Stützringe = dva oporné krúžky

d2= 1,78S = 1,35b = 2,4+0,2b1= 3,5+0,2b2= 4,6+0,2
OR-Ref.
STU-Ref.
d1dd 3
h9
d4d9
H8 f7
d5d10
f7 H8
d6
H9
OR-Ref.
STU-Ref.
d1dd3
h9
d4d9
H8 f7
d5d10
f7 H8
d6
H9
0062,903,562,95,53,05,602733,0533,7833,4363436,6
0073,684,343,96,54,06,602834,6535,3835,4383537,6
0084,475,134,47,04,57,102937,8238,5638,4414042,6
0095,285,945,48,05,58,103041,0041,7342,4454244,6
0106,076,736,49,06,28,803144,1744,9145,4484547,6
610*6,757,410,07,09,603247,3548,0847,4504850,6
0117,658,318,411,08,010,603350,5251,2652,4555254,6
611*8,738,911,59,011,603453,7054,4355,4585557,6
0129,259,919,412,09,512,103556,8757,6157,4605860,6
01310,8211,5610,913,511,013,603660,0860,7860,4636062,6
806*11,1111,414,012,014,603763,2263,9665,4686567,6
01412,4213,1612,415,013,015,603866,4067,1367,4706870,6
01514,0014,7313,916,514,517,103969,5770,3169,4727072,6
01615,6016,3315,418,016,018,604072,7573,4875,4787577,6
01717,1717,9117,420,018,020,604175,9276,6677,4807880,6
01818,7719,5118,421,019,021,604282,2783,0182,4858587,6
01920,3521,0820,423,021,023,604388,6289,3689,4929092,6
02021,9522,6822,425,022,024,604494,9795,7197,41009597,6
02123,5224,2623,426,024,024,6045101,32102,06102,4105100102,6
02225,1225,8625,428,025,027,6046107,67108,41107,4110110112,6
02326,7027,4327,430,028,030,6047114,02114,76117,4120115117,6
02428,3029,0329,432,029,031,6048120,37121,11122,4125120122,6
02529,8730,6130,433,030,032,6049126,72127,46127,4130125127,6
02631,4732,2132,435,032,034,6050133,07133,81135,4138135137,6
* Ref. č. platí len pre O-krúžok

Príklady objednania:
O-krúžok bez oporného krúžku:Ref. č. a materiál pre O-krúžok:1x OR 044 NBR 70
O-krúžok s 1 oporným krúžkom:
Ref. č. a materiál pre O-krúžok a oporný krúžok:
1x OR 044 NBR 70, 1x STU 044 NBR 90
O-krúžok s 2 opornými krúžkami:
1x OR 044 NBR 70, 2x STU 044 NBR 90


OR 1xx / STU 1xxein Stützring = jeden oporný krúžok; zwei Stützringe = dva oporné krúžky

d2= 2,62S = 2,18b = 3,6+0,2b1= 4,7+0,2b2= 5,8+0,2
OR-Ref.
STU-Ref.
d1dd3
h9
d4d9
H8 f7
d5d10
f7 H8
d6
H9
OR-Ref.
STU-Ref.
d1dd3
h9
d4d9
H8 f7
d5d10
f7 H8
d6
H9
1109,199,919,313,59,513,714259,9960,7860,8656165,2
613*9,909,814,010,014,214361,6062,3861,8666266,2
11110,7711,4810,815,011,015,214463,1763,9663,8686367,2
614*11,9111,816,012,016,214564,7765,5665,8706569,2
11212,3713,0812,817,012,516,714666,3467,1366,8716771,2
615*13,1013,317,513,017,214767,9568,7367,8726872,2
11313,9414,6613,818,014,018,214869,5270,3170,8757074,2
616*15,0815,620,015,820,214971,1271,9171,8767276,2
11415,5416,2616,821,016,520,515072,6973,4873,8787579,2
11517,1217,8317,822,017,021,215175,8776,6675,8807680,2
617*17,8618,823,018,022,215282,2283,0185,8908589,2
11618,7219,4319,824,019,023,215388,5789,3690,8959094,2
11720,2921,1120,825,021,025,215494,9295,7195,81009599,2
11821,8922,6821,826,022,026,2155101,27102,06105,8110100104,2
11923,4724,2823,828,024,028,2156107,62108,41110,8115110114,2
12025,0725,8625,830,025,029,2157113,97114,76115,8120115119,2
12126,6427,4627,832,028,032,2158120,32121,11120,8125120124,2
12228,2429,0328,833,029,033,2159126,67127,46130,8135130134,2
12329,8230,6330,835,030,034,2160133,02133,81135,8140135139,2
12431,4232,2131,836,032,036,2161139,37140,16140,8145140144,2
12532,9933,8133,838,033,037,2162145,72146,51145,8150150154,2
12634,5935,3835,840,035,039,2163152,07152,86155,8160155159,2
12736,1736,9836,841,036,040,2164158,42159,21160,8165160164,2
12837,7738,5637,842,038,042,2165164,77165,56165,8170170174,2
12939,3440,1639,844,040,044,2166171,12171,91175,8180175179,2
13040,9441,7340,845,042,046,2167177,47178,26180,8185180184,2
13142,5243,3343,848,043,047,2168183,82184,61185,8190185189,2
13244,1244,9144,849,045,049,2169190,17190,96195,8200190194,2
13356,6946,5145,850,046,050,2170196,52197,31200,8205200204,2
13447,2948,0847,852,048,052,2171202,87203,66205,8210205209,2
13548,9049,6849,854,049,053,2172209,22210,01210,8215210214,2
13650,4751,2650,855,050,054,2173215,57216,36215,8220220224,2
13752,0752,8651,856,052,056,2173221,92222,71225,8230225229,2
13853,6454,4353,858,055,059,2175228,27229,06230,8235230234,2
13955,2556,0355,860,056,060,2176234,62235,41235,8240240244,4
14056,8257,6157,862,058,062,2177240,97241,76245,8250245249,2
14158,4259,2158,863,060,064,2178247,32248,11250,8255250254,2
*Ref. č. platí len pre O-krúžok

OR 2xx / STU 2xxein Stützring = jeden oporný krúžok; zwei Stützringe = dva oporné krúžky

d2= 3,53S = 3,00b = 4,8+0,2b1= 5,8+0,2b2= 6,8+0,2
OR-Ref.
STU-Ref.
d1dd3
h9
d4d9
H8 f7
d5d10
f7 H8
d6
H9
OR-Ref.
STU-Ref.
d1dd3
h9
d4d9
H8 f7
d5d10
f7 H8
d6
H9
21018,6419,4619,4251924,6247117,07117,63119,4125120125,6
21120,2221,0321,4272126,6248120,24121,11122,4128122127,6
21221,8222,6322,4282227,6249123,42124,28124,4130125130,6
21323,3924,2124,4302429,6250126,59127,46126,4132128133,6
21424,9925,8125,4312530,6251129,77130,63129,4135130135,6
618*25,8126,4322631,6252132,94133,81134,4140135140,6
21526,5727,3827,4332732,6253136,12136,98136,4142138143,6
21628,1728,9829,4352833,6254139,29140,16139,4145140145,6
21729,7430,5630,4363035,6255142,47143,33144,4150145150,6
21831,3432,1632,4383237,6256145,64146,51146,4152148153,6
21932,9233,8834,4403338,6257148,82149,68149,4155150155,6
22034,5235,4835,4413540,6258151,99152,86154,4160155160,6
22136,0937,0636,4423641,6259158,34159,21159,4165160165,6
22237,6938,6639,4453843,6260164,69165,56164,4170170175,6
22340,8741,8342,4484247,6261171,04171,91174,4180175180,6
22444,0445,0144,4504550,6262177,39178,26179,4185180185,6
22547,2248,1849,4554853,6263183,74184,61184,4190185190,6
22650,3951,3650,4565055,6264190,09190,96194,4200190195,6
22753,5754,5354,4605560,6265196,44197,31199,4205200205,6
22856,7457,7157,4635863,6266202,79203,66204,4210205210,6
22959,9260,8859,4656065,6267209,14210,01214,4220210215,6
23063,0964,0664,4706570,6268215,49216,36219,4225220225,6
23166,2766,8366,4726873,6269221,84222,71224,4230225230,6
23269,4470,0069,4757075,6270228,19229,06229,4235230235,6
23372,6273,1874,4807580,6271234,54235,41234,4240235240,6
23475,7976,3576,4827883,6272240,89241,76244,4250240245,6
23578,9779,5379,4858085,6273247,24248,11249,4255250255,6
23682,1482,7084,4908287,6274253,59254,46254,4260260265,6
23785,3285,8886,4928590,6275266,29267,16274,4280270275,6
23888,4989,0589,4959095,6276278,99279,86284,4290280285,6
23991,6792,2394,41009297,6277291,69292,56294,4300300305,6
24094,8495,4096,410295100,6278304,39305,26314,4320310315,6
24198,0298,5899,4105100105,6279329,79330,66344,4350330335,6
242101,19101,75102,4108102107,6290355,19356,05364,4370350355,6
243104,37104,93104,4110105110,6281380,59381,46394,4400380385,6
244107,54108,10109,4115110115,6282405,26406,12414,4420400405,6
245110,72111,28112,4118112117,6283430,66431,52444,4450430435,6
246113,89114,45114,4120115120,6284456,06456,92474,4480460465,6
*Ref. č. platí len pre O-krúžok

OR 3xx / STU 3xxein Stützring = jeden oporný krúžok; zwei Stützringe = dva oporné krúžky

d2= 5,33S = 4,65b = 7,2+0,2b1= 8,7+0,2b2= 10,2+0,2
OR-Ref.
STU-Ref.
d1dd3
h9
d4d9
H8 f7
d5d10
f7 H8
d6
H9
OR-Ref.
STU-Ref.
d1dd3
h9
d4d9
H8 f7
d5d10
f7 H8
d6
H9
32537,4738,4337,3463846,7360148,59149,94151,3160150158,7
32640,6441,6141,3504048,7361151,77153,11156,3165155163,7
32743,8244,7846,3554553,7362158,12159,46161,3170160168,7
32846,9947,9647,3564856,7363164,47165,81166,3175170178,7
32950,1751,1351,3605260,7364170,82172,16171,3180175183,7
33053,3454,3153,3625563,7365177,17178,51181,3190180188,7
33156,5257,6156,3655866,7366183,52184,86186,3195185193,7
33259,6960,7861,3706068,7367189,87191,21191,3200190198,7
33362,8763,9663,3726371,7368196,22197,56210,3210200208,7
33466,0467,1366,3756876,7369202,57203,91206,3215205213,7
33569,2270,3171,3807078,7370208,92210,26211,3220210218,7
33672,3973,4873,3827583,7371215,27216,61216,3225220228,7
33775,5776,6676,3857684,7372221,62222,96221,3230225233,7
33878,7479,8381,3908088,7373227,97229,31231,3240230238,7
33981,9283,1383,3928290,7374234,32235,66236,3245235243,7
34085,0986,3186,3958593,7375240,67242,01241,3250240248,7
34188,2789,4889,3989098,7376247,02248,36251,3260250258,7
34291,4492,6691,310092100,7377253,37254,71261,3270260268,7
34394,6295,8396,310595103,7378266,07267,41271,3280270278,7
34497,7999,0199,3108100108,7379278,77280,11281,3290280288,7
345100,97102,31101,3110102110,7380291,47292,81291,3300300308,7
346104,14105,49106,3115105113,7381304,17305,51311,3320310318,7
347107,32108,66109,3118110118,7382329,57330,91341,3350330338,7
348110,49111,84111,3120112120,7383354,97356,31361,3370360368,7
349113,67115,01116,3125115123,7384380,37381,71391,3400380388,7
350116,84118,19119,3128120128,7385405,26406,60411,3420420428,7
351120,02121,36121,3130122130,7386430,66432,00441,3450450458,7
352123,19124,54123,3132125133,7387456,06457,4471,3480460468,7
353126,37127,71126,3135128136,7388481,41482,75491,3500500508,7
354129,54130,89131,3140130138,7389506,81508,15511,3520520528,7
355132,72134,09133,3142135143,7390532,21533,55541,3550550558,7
356135,89137,24136,3145138146,7391557,61558,95571,3580560568,7
357139,07140,41141,3150140148,7392582,68584,02591,3600600608,7
358142,24143,59143,3152145153,7393608,08609,42611,3620620628,7
359145,42146,76146,3155148156,7394633,48634,82641,3650650658,7


OR 4xx / STU 4xxein Stützring = jeden oporný krúžok; zwei Stützringe = dva oporné krúžky

d2= 6,99S = 5,99b = 9,6+0,2b1= 12,0+0,2b2= 14,4+0,2
OR-Ref.
STU-Ref.
d1dd3
h9
d4d9
H8 f7
d5d10
f7 H8
d6
H9
OR-Ref.
STU-Ref.
d1dd3
h9
d4d9
H8 f7
d5d10
f7 H8
d6
H9
425113,76115,60113,4125115126,6450266,07267,31268,4280270281,6
426116,84118,77118,4130118129,6451278,77280,01288,4300280291,6
427120,02121,95120,4132120131,6452291,47292,71298,4310300311,6
428123,19125,20123,4135125136,6453304,17305,41308,4320310321,6
429126,37128,30128,4140128139,6454316,87318,11318,4330320331,6
430129,54131,47130,4142130141,6455329,57330,81338,4350340351,6
431132,72134,65133,4145135146,6456342,27343,51348,4360350361,6
432135,89137,82138,4150138149,6457354,97356,21358,4370360371,6
433139,07141,00140,4152140151,6458367,67368,91368,4380370381,6
434142,24144,17143,4155145156,6459380,37381,61388,4400380391,6
435145,42147,35146,4158148159,6460393,07394,31398,4410400411,6
436148,59150,52148,4160150161,6461405,26406,50408,4420410421,6
437151,77153,70153,4165155166,6462417,96419,20418,4430420431,6
438158,12159,36158,4170160171,6463430,66431,90438,4450440451,6
439164,47165,71168,4180165176,6464443,36444,60448,4460450461,6
440170,82172,06173,4185170181,6465456,06457,30458,4470460471,6
441177,17178,41178,4190180191,6466468,76470,00468,4480480491,6
442183,52184,76188,4200185196,6467481,46482,70488,4500490501,6
443189,87191,11193,4205190201,6468494,16495,40498,4510500511,6
444196,22197,46198,4210200211,6469506,86508,10508,4520520531,6
445202,57203,81208,4220210221,6470532,26533,5538,4550550561,6
446215,27216,51218,4230220231,6471557,66558,9558,4570560571,6
447227,97229,21228,4240230241,6472582,68584,3588,4600600611,6
448240,67241,91238,4250240251,6473608,08609,7608,4620610621,6
449253,37254,61248,4260250261,6474633,48635,1638,4650650661,6


OR / STU ďalšie dodávané rozmery


OR-Ref.
STU-Ref.
d1d2ds
0041,781,782,441,35
0052,571,782,231,35
801*3,171,78
802*4,761,78
803*6,351,78
804*7,941,78
517*36,271,78
519*39,451,78
532*79,001,78
534*85,341,78
536*91,701,78
538*98,051,78
540*104,401,78
542*110,741,78
544*117,101,78
546*123,441,78
548*129,401,78
550*135,761,78
551*138,941,78
552*142,111,78
553*145,291,78
554*148,461,78
555*151,641,78
556*154,811,78
557*158,001,78
558*161,161,78
559*164,341,78
560*167,511,78
561*170,691,78
562*173,871,78
1021,242,621,962,18
1032,062,622,772,18
1042,842,623,562,18
1053,632,624,342,18
1064,422,625,132,18
1075,232,625,942,18
1086,022,626,732,18
1097,592,628,312,18
807*12,702,62
809*15,882,62
810*17,462,62
812*20,642,62
813*22,232,62
514*23,812,62
640*74,302,62
641*77,502,62
642*80,602,62
643*83,802,62

*Ref. č. platí len pre O-krúžok

OR-Ref.
STU-Ref.
d1d2ds
2014,343,535,133
2025,943,536,733
2037,523,538,303
2049,123,539,903
20510,693,5311,563
20612,293,5313,163
20713,873,5314,733
20815,473,5316,333
20917,043,5317,903
824*39,703,53
825*41,283,53
826*42,863,53
827*44,453,53
828*46,043,53
829*47,623,53
830*49,203,53
831*50,803,53
832*52,403,53
833*53,973,53
834*55,563,53
835*57,153,53
836*58,473,53
837*60,323,53
838*61,903,53
839*63,503,53
840*65,103,53
841*66,673,53
842*68,263,53
843*69,853,53
844*71,443,53
845*73,023,53
846*74,603,53
30910,465,3311,434,65
31012,075,3313,064,65
31113,645,3314,604,65
31215,245,3316,204,65
31316,815,3317,784,65
31418,425,3319,384,65
31519,995,3320,964,65
31621,595,3322,564,65
31723,165,3324,134,65
31824,775,3325,734,65
31926,345,3327,314,65
32027,945,3328,914,65
32129,515,3330,424,65
32231,125,3332,084,65
32332,695,3333,434,65
32434,295,3335,264,65

*Ref. č. platí len pre O-krúžok

OR-Ref.
STU-Ref.
d1d2ds
619*74,635,33
620*79,735,33
621*89,675,33
622*100,005,33
623*109,545,33
860*117,485,33
861*120,655,33
862*123,835,33
863*127,005,33
864*130,185,33
865*133,355,33
866*136,535,33
867*139,705,33
868*142,885,33
869*146,055,33
870*149,235,33
644*155,005,33
645*161,305,33
646*167,705,33
647*174,005,33
395*658,885,33
624*114,706,99
625*124,606,99
626*134,506,99
872*155,606,99
627*159,506,99
874*161,906,99
628*166,706,99
876*168,306,99
878*174,606,99
880*181,006,99
882*187,306,99
884*193,706,99
886*200,006,99
674*208,926,99
676*221,626,99
678*234,326,99
680*247,006,99
682*259,706,99
684*272,406,99
686*285,106,99
688*297,806,99
648*310,506,99
649*323,206,99
650*335,906,99
475*658,886,99

*Ref. č. platí len pre O-krúžok

OR – 70 NBR / STU - MBKein Stützring = jeden oporný krúžok; zwei Stützringe = dva oporné krúžky; O-Ring = O-Krúžok

d2= 6,99S = 5,99b = 9,6+0,2b1= 12,0+0,2b2= 14,4+0,2
OR-Ref.
d1xd2
MBK-Ref.
d4xd5xt
d3
H9
d4 d9
H8 f7
d5 d10
f7 H8
d6
f9
3,3x2,44x8x1,34848
4,3x2,45x9x1,35959
5,3x2,46x10x1,3610610
6,3x2,47x11x1,3711711
7,3x2,48x12x1,3812812
8,3x2,49x13x1,3913913
9,3x2,410x14x1,310141014
10,3x2,411x15x1,311151115
11,3x2,412x16x1,312161216
12,3x2,413x17x1,313171317
13,3x2,414x18x1,314181418
14,3x2,415x19x1,315191519
15,3x2,416x20x1,316201620
16,3x2,417x21x1,317211721
17,3x2,418x22x1,318221822Príklady objednania:
O-krúžok bez oporného krúžku:Ref. č. a materiál pre O-krúžok:1x OR 3,3x2,4 NBR 70
O-krúžok s 1 oporným krúžkom:
Ref. č. a materiál pre O-krúžok a oporný krúžok:
1x OR 3,3x2,4 NBR 70,
1x STU 4x8x1,3 MBK
O-krúžok s 2 opornými krúžkami:
1x OR 3,3x2,4 NBR 70,
2x STU 4x8x1,3 MBK


OR – 70 NBR / STU - MBKein Stützring = jeden oporný krúžok; zwei Stützringe = dva oporné krúžky; O-Ring = O-Krúžok

d2= 3,0S = 2,5b = 4,2+0,2b1= 5,6+0,2b2= 7,0+0,2
OR-Ref.
d1xd2
MBK-Ref.
d4xd5xt
d3
h9
d4d9
H8 f7
d5d10
f7 H8
d6
H9
OR-Ref.
vd1xvd2
MBK-Ref.
d4xd5xt
d3
h9
d4d9
H8 f7
d5d10
f7 H8
d6
H9
19,2x3,020x25x1,32025202574,5x3,075x80x1,375807580
22,2x3,023x28x1,32328232879,5x3,080x85x1,380858085
24,2x3,025x30x1,32530253084,5x3,085x90x1,385908590
26,2x3,027x32x1,32732273289,5x3,090x95x1,390959095
29,2x3,030x35x1,33035303590,0x3,091x99x1,391999199
32,2x3,033x38x1,33338333894,5x3,095x100x1,39510095100
34,2x3,035x40x1,33540354099,5x3,0100x105x1,3100105100105
36,2x3,037x42x1,337423742104,5x3,0105x110x1,3102110105110
39,2x3,040x45x1,340454045109,5x3,0110x115x1,3110115110115
42,2x3,043x48x1,343484348112,0x3,0113x118x1,3113118113118
44,2x3,045x50x1,345504550114,5x3,0115x120x1,3115120115120
48,2x3,048,5x53,5x1,349,553,549,553,5119,5x3,0120x125x1,3120125120125
49,5x3,050x55x1,350555055124,5x3,0125x130x1,3125130125130
54,5x3,055x60x1,355605560129,5x3,0130x135x1,3130135130135
57,0x3,058x63x1,358635863134,5x3,0135x140x1,3135140135140
59,3x3,060x65x1,360656065139,5x3,0140x145x1,3140145140145
62,0x3,063x68x1,363686368144,5x3,0145x150x1,3145150145150
64,5x3,065x70x1,365706570
69,5x3,072,5x77,5x1,372,577,572,577,5
72,0x3,070x75x1,370757075


Príklady objednania:
O-krúžok bez oporného krúžku:Ref. č. a materiál pre O-krúžok:1x OR 19,2x3,0 NBR 70
O-krúžok s 1 oporným krúžkom:
Ref. č. a materiál pre O-krúžok a oporný krúžok:
1x OR 19,2x3,0 NBR 70,
1x STU 20x25x1,3 MBK
O-krúžok s 2 opornými krúžkami:
1x OR 19,2x3,0 NBR 70,
2x STU 20x25x1,3 MBK


OR – 70 NBR / STU - MBKein Stützring = jeden oporný krúžok; zwei Stützringe = dva oporné krúžky; O-Ring = O-Krúžok

d2= 5,7S = 5,0b = 7,5+0,2b1= 9,5+0,2b2= 10,5+0,2
OR-Ref.
d1xd2
MBK-Ref.
d4xd5xt
d3
h9
d4d9
H8 f7
d5d10
f7 H8
d6
H9
OR-Ref.
vd1xvd2
MBK-Ref.
d4xd5xt
d3
h9
d4d9
H8 f7
d5d10
f7 H8
d6
H9
44,2x5,745x55x1,745554555139,3x5,7140x150x1,7140150140150
49,2x5,750x60x1,750605060144,3x5,7145x155x1,7145155145155
52,3x5,753x63x1,753635363149,3x5,7150x150x1,7150160150160
54,2x5,755x65x1,755655565154,3x5,7155x165x1,7155165155165
59,2x5,760x70x1,760706070159,3x5,7160x170x1,7160170160170
64,2x5,765x75x1,765756575164,3x5,7165x175x1,7165175165175
69,2x5,770x80x1,770807080169,3x5,7170x180x1,7170180170180
74,2x5,775x85x1,775857585174,3x5,7175x185x1,7175185175185
79,2x5,780x90x1,780908090179,3x5,7180x190x1,7180190180190
84,1x5,785x95x1,785958595184,3x5,7185x195x1,7185195185195
89,1x5,790x100x1,79010090100189,3x5,7190x200x1,7190200190200
94,1x5,795x105x1,79510595105194,3x5,7195x205x1,7195205195205
99,1x5,7100x110x1,7100110100110199,3x5,7200x210x1,7200210200210
104,1x5,7105x115x1,7105115105115209,3x5,7210x220x1,7210220210220
109,1x5,7110x120x1,7110120110120219,3x5,7220x230x1,7220230220230
114,3x5,7115x125x1,7115125115125229,3x5,7230x240x1,7230240230240
119,3x5,7120x130x1,7120130120130239,3x5,7240x250x1,7240250240250
124,3x5,7125x135x1,7125135125135249,3x5,7250x260x1,7252260252260
129,3x5,7130x140x1,7130140130140269,3x5,7270x280x1,7270280270280
134,3x5,7135x145x1,7135145135145


Príklady objednania:
O-krúžok bez oporného krúžku:Ref. č. a materiál pre O-krúžok:OR 64,2x5,7 NBR 70
O-krúžok s 1 oporným krúžkom:
Ref. č. a materiál pre O-krúžok a oporný krúžok:
1x OR 64,2x5,7 NBR 70,
1x STU 65x75x1,7 MBK
O-krúžok s 2 opornými krúžkami:
1x OR 64,2x5,7 NBR 70,
2x STU 65x75x1,7 MBK

 
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.