Sortiment

DELVOTHERM 1000

Izolačný a tesniaci bezazbestový materiál do teplôt 1000°C

Technické údaje:

Podiel organických látok: < 1 %
Odolnosť proti teplote (klasfikácia): klasifikačná 1000°C
  pracovná teplota 800°C
Zloženie v %: 52,4 % SiO2, 16,6 % CaO, 144 % Al2O3, 5,2 % MgO, 10,3 % B2O3, 0,3% F2O3, 0,8 % Na2O
Hustota v g / cm2: 2,5
Zmrštenie: 500°C - 0 %
Strata žiarením: ca. 0,6
Odolnosť:

Olej, tuky, voda, krátkodobe para, organickým a proti rade slabých anorganických kyselín, čistiacim uvoľňovacím prostriedkom, dobrá odolnosť proti šoku a žiaru.
Dobré termické, elektrické a akustické izolačné vlastnosti.

Farba: jasnožltá, farba jadra zostáva pri vysokých teplotách zachovaná, takže Delvotherm 1000 - kvalita môže byť identifikovaná po použití jednoznačne.
DELVOTHERM 1000  
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.