Sortiment

BT SEALS TESNIT BA S 300 TESNIT BA S 300

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základný materiál

armidové vlákna, NBR

Všeobecné vlastnosti a použitie

Je to tesniaci materiál s dobrými chemickými a mechanickými vlastnosťami, odolný voči olejom, palivám a chladiacim kvapalinám. Používa sa v automobilovom priemysle.

Rozmery štandardných tabúľ:

Rozmer tabule: 1000 x 1500 mm, 1500 x 1500 mm
Hrúbka: 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm ( iné hrúbky na požiadanie )
Tolerancie: Hrúbka < 1 mm = +/- 0,1 mm, > 1mm = 10%, dĺžka +/- 50 mm, šírka +/- 50 mm
Povrchová úprava: grafitom, PTFE a autistatický povlak na požiadanie.

Technické údaje
Typické hodnoty (pre hrúbku 2,0 mm)
Stlačiteľnosť ASTM F 36/ J 8%
Nadobudnutie pôvodného tvaru ASTM F 36/ J 50%
Pevnosť v ťahu DIN 52910 11 N/ mm2

Odolnosť voči záťaži (namáhaniu) DIN 52913

16h, 300°C, 50 N/ mm2 20 N/ mm
16h, 175°C, 50 N/ mm2 28 N/ mm

Priepustnosť plynov DIN 3535/ 6 0,5 ml/ min
Nárast hrúbky ASTM F 146

ASTM olej č. 3, 5h, 150°C 5%
ASTM palivo B, 5h, 23°C 5%

*Max. prevádzkové podmienky

Vrcholová teplota 330°C
Stála, nepretržitá teplota 250°C
- s parou 200°C

Tlak 100 bar
* Teplota a tlak prezentujú maximálne hodnoty a nemali by pôsobiť naraz v tejto ich maximálnej hodnote. Sú uvedené len ako informačné údaje, pretože záleží aj od iných okolností, nielen od typu materiálu tesnenia, ale aj na konštrukčných podmienkach. Dôležité faktory sú: hrúbka materiálu, vlastnosti pracovného média, typu príruby (spoja) a povrchovej záťaže. Použitie v pare si vyžaduje špeciálne zhodnotenie.
 
Graf

Vyhovuje (vhodný priestor)

Vyhovuje, ale v prípade pary sa poraďte s našimi technikmi.
Priestor, kde sa doporučuje konzultácia s našimi technikmi.
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.