Sortiment

ASFILFELT 120
Tepelno - izolačné bezazbestové platne do 1260°C

Asfilfelt je vláknová plsť, vyrába sa z keramických vlákien spolu s organickým spájacím prostriedkom. Dosahuje celkom vysokú flexibilitu pri relatívne dobrej pevnosti.

Klasifikačná teplota: 1260°C
Hustota: ca. 0,2 g / cm3

Tepelná vodivosť:

ca. 0,10 W / mK
Lineárne zmrštenie: ca. 2,2 %
Strata pri žiarení (pri 1100°C): ca. 5 %
Stlačiteľnosť: ca. 60 %
Pevnosť v ťahu, podľa DIN 52910: ca 0,2 N / mm2
Štandardné skladové formáty: Role: 3 x 610 x 10000 mm, 5 x 610 x 10000 mm, 6 x 610 x 10000 mm
Platne: 10 x 1000 x 1000 mm, 12 x 1000 x 1000 mm, 13 x 1000 x 1000 mm, 15 x 1000 x 1000 mm, 20 x 1000 x 1000 mm, Ostatné rozmery podľa dohody.
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.