Sortiment

BT SEALS TESNIT BA R TESNIT BA R

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základný materiál

aramidové vlákna, NBR/ SBR, zosilnené drôtom

Všeobecné vlastnosti a použitie

Je to tesniaci materiál veľmi pevný (zosilnený drôtom), vhodný pre dynamické záťaže. Používa sa v automobilovom a petrochemickom priemysle, v lodeniciach.

Rozmery štandardných tabúľ:

Rozmer tabule: 1000 x 1500 mm, 1500 x 1500 mm
Hrúbka: 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm ( iné hrúbky na požiadanie )
Tolerancie: hrúbka < 1 mm = +/- 0,1 mm, > 1mm = 10%, dĺžka +/- 50 mm, šírka +/- 50 mm
Povrchová úprava: grafitom, PTFE a autistatický povlak na požiadanie

Technické údaje
Typické hodnoty (pre hrúbku 2,0 mm)
Stlačiteľnosť ASTM F 36/ J 7%
Nadobudnutie pôvodného tvaru ASTM F 36/ J 50%
Pevnosť v ťahu DIN 52910 15 N/ mm2

Odolnosť voči záťaži (namáhaniu) DIN 52913

16h, 300°C, 50 N/ mm2 30 N/ mm2
16h, 175°C, 50 N/ mm2 35 N/ mm2

Priepustnosť plynov DIN 3535/ 6
Nárast hrúbky ASTM F 146

ASTM olej č. 3, 5h, 150°C 8%

*Max. prevádzkové podmienky

Vrcholová teplota 400°C
Stála, nepretržitá teplota 350°C
- s parou 230°C

Tlak 140 bar
* Teplota a tlak prezentujú maximálne hodnoty a nemali by pôsobiť naraz v tejto ich maximálnej hodnote. Sú uvedené len ako informačné údaje, pretože záleží aj od iných okolností, nielen od typu materiálu tesnenia, ale aj na konštrukčných podmienkach. Dôležité faktory sú: hrúbka materiálu, vlastnosti pracovného média, typu príruby (spoja) a povchovej záťaže. Použitie v pare si vyžaduje špeciálne zhodnotenie.
Graf

Vyhovuje (vhodný priestor)

Vyhovuje, ale v prípade pary sa poraďte s našimi technikmi.
Priestor, kde sa doporučuje konzultácia s našimi technikmi.
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.