Sortiment

Tesniace materiály z gumy
Obchodné označenie
PLATNE TYPU APCR 
 
Popis a použitie:
Špeciálne platne pre mostné podpery z NR/ CR - zmesi, veľmi vysoká mechanická pevnosť, odolná tlaku, stabilné voči poveternostným vplyvom.
             
Vlastnosti     Norma Merná jednotka Tolerancia Hodnota
Farba           čierna
Tvrdosť     ASTM D2240 Shore A ± 5 60
    DIN 53505
Špecifická váha     ASTM D792 g/ cm3 ± 0,03 1,21
    DIN 53479
Pevnosť v ťahu     ASTM D412 M Pa(*) min. 16,0
    DIN 53504
Rozťažnosť     ASTM D412 % min. 450
    DIN 53504
Pevnosť v trhu     ASTM D624 N/ mm (*) min. 60
    DIN 53515
Odolnosť voči ozónu rozťažnosť 50% 72 h ASTM D1149 index nezmenené
50 pphM 50°C DIN 53509/ 1
Starnutie   Tvrdosť   Shore A max. +5
   
  Pevnosť v ťahu   % max. -10
Kvapalina vzduch ASTM D573
  Rozťažnosť DIN 53508 % max. -15
Čas 96 h  
  Objem   % max.  
Teplota 70°C  
Starnutie   Tvrdosť   Shore A max.  
   
  Pevnosť v ťahu   % max.  
Kvapalina   ASTM D471
  Rozťažnosť DIN 53521 % max.  
Čas    
  Objem   % max.  
Teplota 50°C  
min.- max. prevádzková teplota
vo vzduchu       °C   +90 -25
v oleji       °C   +20
vo vode       °C   +90
Poznámky: (*) 1 M Pa= 10,2 kg/ cm2 1 N/ mm= 1,02 kg/ cm
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.