Základné údaje

Obchodné meno: BTS Tesnenia, s.r.o.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10412/N

Adresa spoločnosti:
Kollárova 1199
952 01 Vráble
Slovenská republika

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36521906
IČ DPH: SK 2020146920

Založenie spoločnosti: 22.07.1997
Začatie podnikania: 22.07.1997
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.