Sortiment

BT SEALS TESNIT BA AUTO TESNIT BA AUTO

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základný materiál armidové vlákna, SBR
Všeobecné vlastnosti a použitie Je to tesniaci materiál kontrolovaný na nasiakavosť (nabobtnanie) v oleji, vyrobený zo špeciálnej suroviny pre tesnenia s malou povrchovou záťažou. Má celú škálu použití v automobilovom a chemickom priemysle.
Rozmery štandardných tabúľ: Rozmer tabule: 1000 x 1500 mm, 1500 x 1500 mm
Hrúbka: 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm ( iné hrúbky na požiadanie )
Tolerancie: hrúbka < 1 mm = 0,1 mm, / 1mm = 10%, dĺžka +/- 50 mm, šírka +/- 50 mm
Povrchová úprava: grafitom PTFE a autistatický povlak na požiadanie
Technické údaje
Typické hodnoty (pre hrúbku 2,0 mm)
Stlačiteľnosť ASTM F 36/ J 9%
Nadobudnutie pôvodného tvaru ASTM F 36/ J 50%
Pevnosť v ťahu DIN 52910 10N/ mm2
Odolnosť voči záťaži (namáhaniu) DIN 52913 16h, 300°C, 50 N/ mm2
16h, 175°C, 50 N/ mm2 25 N/ mm2
Priepustnosť plynov DIN 3535/ 6 0,6 ml/ min
Nárast hrúbky ASTM F 146 ASTM olej č. 3, 5h, 150°C 40%
ASTM palivo B, 5h, 23°C 25%
*Max. prevádzkové podmienky Vrcholová teplota 280°C
Stála, nepretržitá teplota 220°C
Tlak 80 bar
* Teplota a tlak prezentujú maximálne hodnoty a nemali by pôsobiť naraz v tejto ich maximálnej hodnote. Sú uvedené len ako informačné údaje, pretože záleží aj od iných okolností, nielen od typu materiálu tesnenia, ale aj na konštrukčných podmienkach. Dôležité faktory sú: hrúbka materiálu, vlastnosti pracovného média, typu príruby (spoja) a povrchovej záťaže. Použitie v pare si vyžaduje špeciálne zhodnotenie.
Graf

Vyhovuje (vhodný priestor)

Vyhovuje, ale v prípade pary sa poraďte s našimi technikmi.
Priestor, kde sa doporučuje konzultácia s našimi technikmi.
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.