Sortiment

Tesniace materiály z gumy
Obchodné označenie            
PLATNE TYPU ISOL 
             
Popis a použitie            
Izolačné platne z SBR, veľmi dobré elektrické vlastnosti, vysoká mechanická pevnosť.
             
Vlastnosti     Norma Merná jednotka Tolerancia Hodnota
Farba           šedá
Tvrdosť     ASTM D2240 Shore A ± 5 65
    DIN 53505
Špecifická váha     ASTM D792 g/ cm3 ± 0,03 1,25
    DIN 53479
Pevnosť v ťahu     ASTM D412 M Pa(*) min. 9,0
    DIN 53504
Rozťažnosť     ASTM D412 % min. 400
    DIN 53504
Pevnosť v trhu     ASTM D624 N/ mm (*) min. 25
    DIN 53515
Elektrický odpor     ASTM D991 Ohm min. 1010
    DIN 53596
Starnutie   Tvrdosť   Shore A max. +6
   
  Pevnosť v ťahu   % max. -20
Kvapalina vzduch ASTM D573
  Rozťažnosť DIN 53508 % max. -30
Čas 72 h  
  Objem   % max.  
Teplota 70°C  
Starnutie   Tvrdosť   Shore A max. -7
   
  Pevnosť v ťahu   % max.  
Kvapalina voda ASTM D471
  Rozťažnosť DIN 53521 % max.  
Čas 72 h  
  Objem   % max. +6
Teplota 50°C  
min.- max. prevádzková teplota
vo vzduchu       °C   +80 -30
v oleji       °C   no
vo vode       °C   +80
Poznámky: (*) 1 M Pa= 10,2 kg/ cm2 1 N/ mm= 1,02 kg/ cm
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.