Sortiment

ASFILBOARD 85 ZT
Tepelno - izolačné bezazbestové platne do 850°C

Vyrobené z minerálnych vlákien so 6 % organickou väzbou.

Veľmi dobré tepelné vlastnosti a dobrá chemická odolnosť.

Klasická teplota: 850°C
Hustota: 0,35 g / cm3

Tepelná vodivosť:

0,15 W / mK
Lineárne zmrštenie (24 h / 850°C): 3,1 %
Strata pri žiarení (850°C): 7,5%
Štandardná forma: 1000 x 1000 mm do 15 mm, 500 x 1000 mm od 20 mm hr.
Štandardná hrúbka: 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 20, 25 mm + / - 10 % Ostatné rozmery podľa dohody.
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.