Sortiment

Tesniace materiály z gumy
Obchodné označenie            
SILIKÓNOVÉ PLATNE TYPU 7000 R       
             
Popis a použitie:            
Hodnotné VMQ - platne (silikón), s veľmi dobrou tepelnou odolnosťou, odolné ozónu, poveternostným vplyvom, pach a chuť neutrálna, použiteľné od
-50°C - +180°C.
             
Vlastnosti     Norma Merná jednotka Tolerancia Hodnota
Farba           červená
Tvrdosť     ASTM D2240 Shore A ± 5 60
    DIN 53505
Špecifická váha     ASTM D792 g/ cm3 ± 0,03 1,30
    DIN 53479
Pevnosť v ťahu     ASTM D412 M Pa(*) min. 5,0
    DIN 53504
Rozťažnosť     ASTM D412 % min. 300
    DIN 53504
Pevnosť v trhu     ASTM D624 N/ mm (*) min. 10
    DIN 53515
Odolnosť voči ozónu rozťažnosť 50% 72 h ASTM D1149 index nezmenené
50 pphM 50°C DIN 53509/ 1
Starnutie   Tvrdosť   Shore A max. +10
   
  Pevnosť v ťahu   % max. -15
Kvapalina vzduch ASTM D573
  Rozťažnosť DIN 53508 % max. -30
Čas 72 h  
  Objem   % max.  
Teplota 180°C  
Starnutie   Tvrdosť   Shore A max.  
   
  Pevnosť v ťahu   % max.  
Kvapalina    
  Rozťažnosť   % max.  
Čas    
  Objem   % max.  
Teplota    
min.- max. prevádzková teplota
vo vzduchu       °C   +180 -50
v oleji       °C   no
vo vode       °C   +100
Poznámky: (*) 1 M Pa= 10,2 kg/ cm2 1 N/ mm= 1,02 kg/ cm
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.