Sortiment

Tesniace materiály z gumy
Obchodné označenie
EKONOMICKY VÝHODNÉ OLEJOVZDORNÉ PLATNE TYPU ANTI EC 
 
Popis a použitie:
Cenovo výhodné platne z NBR a SBR, s dobrými mechanickými vlastnosťami, nasaditeľné len pri teplote okolia.
             
Vlastnosti     Norma Merná jednotka Tolerancia Hodnota
Farba           čierna
Tvrdosť     ASTM D2240 Shore A ± 5 70
    DIN 53505
Špecifická váha     ASTM D792 g/ cm3 ± 0,03 1,55
    DIN 53479
Pevnosť v ťahu     ASTM D412 M Pa(*) min. 5,0
    DIN 53504
Rozťažnosť     ASTM D412 % min. 300
    DIN 53504
Pevnosť v trhu     ASTM D624 N/ mm (*) min. 15
    DIN 53515
Odolnosť voči oteru     ISO 4649 mm3 max.  
    DIN 53516
Starnutie   Tvrdosť   Shore A max. +3
   
  Pevnosť v ťahu   % max.  
Kvapalina olej ASTM 1 ASTM D471
  Rozťažnosť DIN 53521 % max.  
Čas 72 h  
  Objem   % max. -3
Teplota 23°C  
Starnutie   Tvrdosť   Shore A max. -7
   
  Pevnosť v ťahu   % max.  
Kvapalina olej ASTM 3 ASTM D471
  Rozťažnosť DIN 53521 % max.  
Čas 72 h  
  Objem   % max. +7
Teplota 23°C  
min.- max. prevádzková teplota
vo vzduchu       °C   +70 -20
v oleji       °C   +20
vo vode       °C   +80
Poznámky: (*) 1 M Pa= 10,2 kg/ cm2 1 N/ mm= 1,02 kg/ cm
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.