Sortiment

Tesniace materiály z gumy
SKUPINY VÝROBKOV A ICH VLASTNOSTI
ŠTANDARDNÉ PRIEMYSELNÉ PLATNE Platne z SBR pre bežné použitie, čierne alebo farebné.
Max. pracovná teplota 70°C.
OTERUVZDORNÉ PLATNE
 
PRÍRODNÝ KAUČUK - PLATNE
Platne z NR polopriehľadné alebo farebné s dobrými mechanickými vlastnosťami. Max. pracovná teplota 70°C.
BENZÍNU A OLEJU ODOLNÉ - PLATNE
Platne z NBR, čierne, s dobrými mechanickými vlastnosťami, oleju a benzínu odolné. Max. pracovná teplota 100°C.
PLATNE Z CR (CHLOROPREN) Platne s chloroprenkaučuku, čierne, veľmi vysoká voči plameňu, vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom, odoláva mastným olejom, dobré mechanické vlastnosti. Max. pracovná teplota 90°C.
PLATNE Z EPDM Platne z EPDM, s veľmi dobrou odolnosťou voči kyselinám, vysoká chemická odolnosť, veľmi dobrá mechanická pevnosť. Max. pracovná teplota 120°C.
VYSOKOKVALITNÉ PLATNE Platne z FKM, čierne s veľmi dobrou odolnosťou voči chemikáliám, teplotám, počasiu, oleju, ozónu a zostarnutiu. Max. pracovná teplota 200°C.
Platne z VMQ (silikón kaučuk) priehľadné alebo červené, s dobrou tepelnou odolnosťou, odolnosťou voči ozónu a počasiu, vôňa a chuť je neutrálna. Pracovná teplota od -50°C do + 180°C.
ŠPECIÁLNE PLATNE Typ 1532 N, biele, typické potravinové platne z NBR, tiež pre kontakt s látkami obsahujúcimi olej.
Typ APCR, špeciálne platne pre mastné podpery.
Typ MOBILE, dvojfarebné platne pre použitie v nábytkárskom odvetví.
Typ ISOL, šedé izolačné platne, dobré mechanické a elektrické vlastnosti.
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
APLIKÁCIE Platne, ktoré sú v tomto katalógu popísané boli vyvinuté pre všetky odvetvia priemyslu a sú v súčasnosti vyrábané. Vypĺňajú všetky požiadavky, ktoré kladie trh v danom odbore opráv na plnohodnotné gumové platne.
FYZIKÁLNE A MECHANICKÉ VLASTNOSTI Udávané hodnoty predstavujú priemerné hodnoty výrobnej kontroly. Všetky preskúšania sa uskutočňujú v laboratóriách podľa predpisu UNI.
Podľa priania môžeme vyhotoviť preskúšania vyplývajúce z normy DIN, ASTM, BS a ANFOR.
CHEMICKÉ A TEPELNÉ VLASTNOSTI Ponúkané vlastnosti v katalógu zodpovedajú rozdielnym vstupným podmienkam rozličných základných elastomérov. Hodnoty sú vypočítané prostredníctvom praktickej laboratórnej skúšky.
TEXTILNÉ ZOSILNENIE Všetky platne môžu byť zosilnené prostredníctvom textilnej tkaniny. Používa sa nylon a polyesterové vlákna.
STAV POVRCHU Platne sú bežne hladké na oboch stranách. Podľa priania môžeme tiež dodať jednostranne alebo dvojstranne.  
ROZMERY
- do 10 mm hrúbky
- od 12 do 20 mm hrúbky
- od 25 do 30 mm hrúbky
- od 25 mm hrúbky
šírka 1.500 mm
šírka 1.050 mm
šírka 1.050 mm
platne 1.030 mm
dĺžka 10.000 mm
dĺžka 10.000 mm
dĺžka 5.000 mm
x 1.030 mm
 
TOLERANCIE
šírka
dĺžka
hrúbka

± 30 mm
- 0 + 400 mm
do 1,5 mm ± 0,2 mm
od 2,0 - 3,0 mm ± 0,3 mm
od 4,0 - 6,0 mm ± 0,5 mm
do 8,0 mm ± 0,8 mm
od 10,0 - 15,0 mm ± 1,0 mm
nad 15,0 mm ± 2,0 mm
 
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.