Sortiment

BT SEALS TESNIT BAR 300 TESNIT BAR 300

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základný materiál

Tesniaci materiál so silným vystužením z keprovo tkaného drôteného pletiva, plnený tesniacou zmesou s vysokou odolnosťou.

Všeobecné vlastnosti a použitie

Zvlášť vhodné pre spoje s dynamickou záťažou pri vysokých tlakoch a teplotách. Napr. výfuky, kompresory, čerpadlá.

Rozmery štandardných tabúľ:

Rozmery tabule: 1000 x 1400 mm
Hrúbka: 0,7 mm, 1,2 mm, 1,4 mm
Tolerancie: hrúbka < 1 mm = +/- 0,1 mm, > 1mm = 10%, dĺžka +/- 50 mm, šírka +/- 50 mm
Povrchová úprava: grafit

Technické údaje
Typické hodnoty ( pre hrúbku 1,4 mm)
Stlačiteľnosť ASTM F 36/ J 8%
Nadobudnutie pôvodného tvaru ASTM F 36/ J 40%
Pevnosť v ťahu DIN 52910 15 N/ mm2

Odolnosť voči záťaži DIN 52913

16h, 300°C, 50 N/ mm2 40 N/ mm2
16h, 175°C, 50 N/ mm2

Priepustnosť plynov DIN 3535/ 6
Nárast hrúbky ASTM F 146

ASTM olej č. 3, 5h, 150°C 5%

*Max. prevádzkové podmienky

Vrcholová teplota 550°C
Stála, nepretržitá teplota 450°C

Tlak 500 bar
* Teplota a tlak prezentujú maximálne hodnoty a nemali by pôsobiť naraz v tejto ich maximálnej hodnote. Sú uvedené len ako informačné údaje, pretože záleží aj od iných okolností, nielen od typu materiálu tesnenia, ale aj na konštrukčných podmienkach. Dôležité faktory sú: hrúbka materiálu, vlastnosti pracovného média, typu príruby (spoja) a povrchovej záťaže. Použitie v pare si vyžaduje špeciálne zhodnotenie.
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.