Sortiment

Teflónové platne, tyče, bloky, tesnenia

Teflónové fólie

Hrúbka v mm Teoretická váha kg / m2 Šírka v mm
0,05 0,12 300 –- –- –- –- –-
0,10 0,23 300 600 –- –- –- –-
0,15 0,35 300 600 –- –- –- –-
0,20 0,46 300 600 –- –- –- –-
0,25 0,57 300 600 1000 1200 1500 2000
0,30 0,68 300 600 1000 1200 1500 2000
0,40 0,89 300 600 1000 1200 1500 2000
0,50 1,12 300 600 1000 1200 1500 2000
0,60 1,34 300 600 1000 1200 1500 2000
0,80 1,75 300 600 1000 1200 1500 2000
1,00 2,20 300 600 1000 1200 1500 2000
1,50 3,40 300 600 1000 1200 1500 2000
2,00 4,50 300 600 1000 1200 1500 2000
2,50 5,60 300 600 1000 1200 1500 2000
3,00 6,65 300 600 1000 1200 1500 2000
4,00 9,00 300 600 1000 1200 1500 –-
5,00 11,20 300 600 1000 1200 –- –-

Tolerancie:
Šírka: + 20 - 0 mm

Hrúbka:
0,05 ÷ 0,10 ± 0,01
0,15 ÷ 0,40 ± 0,025
0,50 ÷ 1,00 ± 0,04
od 1 ± 0,15

Na požiadanie dodávame fólie s rôznymi hrúbkamia a to viac ako 2.000 mm.
Na sklade máme lepiace fólie v rozličných rozmeroch.

Charakteristické údaje

Chemicko - fyzickálne vlastnosti   PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE VM 21
528 529 537/15 537/25 552 561,25  
Plnidlo v % –- 15 15 25 60 25 60
  Grafit Sklené Sklené Bronz Uhlie Bronz
    vlákno vlákno     + MoS2
                     
Špecifické váhy teoretické   (g/cm3) 2,18 2,19 2,21 2,24 3,97 2,12 3,90
merané   2,12 2,19 2,22 3,78 2,10 3,67
                   
Pevnosť PR (kg/cm2) –- 95 175 150 155 116 130
UR 245-315 190 220 190 183 151 162
                   
Ťažnosť PR (%) –- 130 300 270 110 70 90
UR 300-400 240 290 250 140 60 130
                     
Po 24 hodinách pri teplote 25°C je zaťaženie 140 kp/cm2  
Súhrnná PR (%) 14,3 8,1 11,0 9,5 4,8 2,9 4,6
deformácia UR 16,7 9,5 14,3 13,6 3,7 4,8 3,6
Trvalá deformácia PR (%) 7,9 4,4 5,8 5,0 1,9 0,4 1,9
UR 8,4 5,3 8,3 7,8 1,4 2,1 1,7
                     
Po 24 hodinách pri teplote 260°C je zaťaženie 42 kp/cm2  
Súhrnná PR (%) 30,1 16,0 21,5 20,0 13,0 2,6 11,0
deformácia UR 32,8 15,4 24,8 24,0 12,0 10,8 10,0
Trvalá deformácia PR (%) 17,4 12,0 14,0 13,2 7,1 1,8 5,6
UR 19,2 10,8 16,5 16,0 6,3 7,1 4,8
                     
Nevyhnutné zaťaženie za 1% premeny PR (kg/cm2) 44 75 65 70 105 112 105
             
UR –- 75 65 65 105 84 101
                     
Shore - Tvrdosť D Shore D 51 57 55 57 68 66 65
                     
Strednodobý koeficient rozťažnosti PR cm/cm °C x 10-5   –- 13,4 15,1 13,2 10,3 9,4 11,0
UR   12,7 8,4 5,4 7,5 7,9 7,7 7,4
od 26 - 150°C PR   –- 17,1 18,5 16,8 14,1 13,5 14,8
od 26 - 260°C UR   16,4 10,7 7,5 10,0 10,4 9,7 9,7
                     
Tepelná vodivosť cal/s/ cm2/°C x 10-4 x cm   6 10,7 10,2 11,9 20,0 10,5 17,2
                     
Hranica - PV kg . M
---------------
cm2 . min
             
pri 3 m / min 26 214 200* 235* 214 321 267
pri 30 m / min 39 360 235* 250* 267 321 267
pri 300 m / min 54 575 300* 310* 278 257 267
                     
Koeficient opotrebovateľnosti K.10-3 cm3 . min
----------------
kg . m . Std
17780 41 8,3 7,1 6,1 7 6,1
                     
Trecí koeficient              
statický pri 2,4 kp/cm2 0,16 0,14 0,15 0,17 0,17 0,11 0,18
dynamický pri 2,4 kp/cm2 a 0,75 m/min 0,12 0,12 0,13 0,12 0,13 0,12 0,13

* = vzorok sa deformoval
+ = stúpanie teploty cez 150°C
PR = lisovací smer
UR = obvodový smer

Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.