Sortiment

Teflónové platne, tyče, bloky, tesnenia

Ptfe G400 Biely

Technické informácie:

Čistý PTFE je termoplastický polymér z tetrafluoretylénu (polytetrafluoretylénu).

Až do teploty + 200°C je PTFE fyziologicky kritický a pre nasadenie (použitie) v potravinárskej a medicínskej oblasti požiteľný.

Chemická odolnosť je ďaleko lepšia ako u všetkých známych elastomérov a termoplastov. Neodoláva tekutým kovovým alkáliám a zvlášť v spojení s fluórom pri vysokých teplotách. Veľmi dobré elektrické izolačné vlastnosti, nezávislý od teploty a vplyvu počasia a frekvencií.

Technické dáta pre èisté ptfe g 400, biely:

Jednotka Hodnota Skúšacia metóda
Hustota g/cm3   2,14 - 2,18 DIN 53479
Pevnosť N/mm2   20 - 32 DIN 53455
Ťažnosť %
250 - 400 DIN 53455
Tvrdosť Shore "D"
55 - 60° DIN 53505
Oter mm3   470 DIN 53516
Trecí koeficient PTFE / oceľ v oleji dynamický
0,06
Nasiakavosť
žiadna
Lineárne tepelné pnutie:
20 - 100°C K-1   16 . 10-5 DIN 52328
20 - 200°C K-1   19,5 . 10-5  
20 - 300°C K-1   25 . 10-5  
Tepelná vodivosť W
-----
m . K
0,23 - 0,47 DIN 52612
Tepelné rozpätie ± C
-200°C - + 260°C
Bod topenia °C
+ 337
Odolnosť proti rádioaktívnemu žiareniu pod:
300 J
-----
kg
žiadne pôsobenie
500 J
-----
kg
hranica rozrušenia
104 J
-----
kg
krehnutie  
Horľavosť
nehorľavý
Relatívna dielektrická konštanta
2,1 DIN 53483
od 50 - 10 Hz
Odolnosť voči nárazu kV/mm
20 - 80 VDE 0303 / časť 1

+) Mechanické hodnoty:
malý objem = extrudované
veľký objem = lisované

Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.