Sortiment

Reingraphit


ČISTÝ GRAFIT - FÓLIOVÝ KRÚŽOK, LISOVANÝ

BT- 01- 16
Čistý grafit - fóliový krúžok, nedelený
Štandardná hustota 1,6 g/ cm3
T (°C)-200/ +500
p (bar)300
pH 0- 14
vg (m/s)2
Nukleárna kvalita99,85% C
Hustota 1,2<63 bar
Hustota 1,4<150 bar
Hustota 1,6<250 bar
Hustota 1,8/250 bar
Priečny rez tesnenia hriadeľa armatúry pre vyššie požiadavky


BT- 02- 16
Ako BT- 01- 16 avšak delené tesnenie
Hustota 1,2- 1,8


BT- 03- 16
Ako BT- 01- 16 avšak so zárezom
Ľahko ohýbateľný
Hustota 1,4- 1,6


BT- 04- A- 16/ BT- 04- B- 16
Čistý grafit - fóliový krúžok, nedelený

Štandardný profil A

Štandardný profil B
T (°C)-200/ +550
p (bar)150
pH 0- 14
vg (m/s)2
Nukleárna kvalita99,85% C
Hustota 1,6<250 bar
Hustota 1,8/250 bar


Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.