Sortiment

DELSILCAT

Izolačný a tesniaci bezazbestový materiál do teplôt 1050°C

Technické údaje:

Textílie DELSILCAT, vyrobené z prírodných silikátových vláken oxidu alkalickej zeminy

Podiel organických látok:
(Zhorí pri prvom rozpálení)
cca 16 %
Odolnosť proti teplote: do 1050°C pri zosilnení drôtom z chrómovej ocele (materiál 1.4841 podľa DIN X 15 CrNiSi)
do 500°C pri zosilnení sklom

Zloženie a vlastnosti čistého vlákna:

Zloženie v %: 60-70% SiO2, 30-40 Ca/Mg
Hustota v g/ccm: 2,6
Medzná teplota: 1050°C
Bod tavenia: 1200°C
Ďalej odolné voči: oleju, krátkodobému pôsobeniu pary, vode, ako aj voči chemikáliám s výnimkou kyseliny fluorovodíkovej, kyseliny fosforečnej a určitých silných lúhov. Nízky obsah zlúčením chlóru, preto malé nebezpečie lomu v dôsledku pôsobenia chlóru. Odolné voči tekutým kovom. Dobrá stálosť voči šokovito vznikajúcej horúčave. Dobrá tepelná a zvuková izolácia. Textílie DELSILCAT sa vyrábajú z umelých minerálnych vláken, ktoré sa, ak sa vôbec dostanú do ľudského tela, rozpúšťajú.
Osvedčenia o úradnej skúške výrobku:

1. TNO č. 920631
2. CAS č. 65997-17-3
3. EINEDS č. 266-046-0
okrem toho EDFIA, IPS, DNV a Lloyds

pre Delsilcat sa nepožaduje uvádzanie výstražného upozornenia na ohrozenie zdravia.

Poznámka: Tento materiál odporúčame použiť najmä v oblasti utesnenia interiérových krbov, krbových vložiek, kotlov, splyňovacích kotlov, pretože ak sa jedná o export týchto výrobkov do EU, už nesmú byť použité tesnenia, produkty z keramických vlákien. S ohľadom na zdravotnú nezávadnosť budú tieto materiály postupne nahradzovať doterajšie produkty súhrne i v priemyselných oblastiach s ohľadom na nové právne normy EU.

Hore uvedené technické údaje slúžia len pre Vašu orientáciu. Nedávajú v nijakom prípade záruky, pretože nepoznáme presné využitie. Odporúčame Vám odskúšať materiál na vhodnosť pre Váš účel.

Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.