Sortiment

BT SEALS TESNIT BAR 302 TESNIT BAR 302

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základný materiál

Tesniaci materiál s veľmi silným vystužením (perforovaný kov, drôtené pletivo, keprovo tkané) plnený vysokoodolnou tesniacou zmesou.

Všeobecné vlastnosti a použitie

Zvláš vhodné pre spoje s dynamickou záťažou pri vysokom tlaku a teplote. Napr. hlava valcov motora, výfuky, kompresory, čerpadlá.

Rozmery štandardných tabúľ:

Rozmer tabule: 1000x 1400 mm
Hrúbka: 1,4 mm, 1,6 mm
Tolerancie: hrúbka < 1 mm = +/- 0,1 mm, > 1mm = 10%, dĺžka +/- 50 mm, šírka +/- 50 mm
Povrchová úprava: grafit

Technické údaje
Typické hodnoty ( pre hrúbku 1,4 mm)
Stlačiteľnosť ASTM F 36/ J 7%
Nadobudnutie pôvodného tvaru ASTM F 36/ J 45%
Pevnosť v ťahu DIN 52910 15 N/ mm2

Odolnosť voči záťaži (namáhaniu) DIN 52913

16h, 300°C, 50 N/ mm2 45 N/ mm2
16h, 175°C, 50 N/ mm2

Priepustnosť plynov DIN 3535/ 6
Nárast hrúbky ASTM F 146

ASTM olej č. 3, 5h, 150°C 5%

*Max. prevádzkové podmienky

Vrcholová teplota 650°C
Stála, nepretržitá teplota 600°C

Tlak 500 bar
* Teplota a tlak prezentujú maximálne hodnoty a nemali by pôsobiť naraz v tejto ich maximálnej hodnote. Sú uvedené len ako informačné údaje, pretože záleží aj od iných okolností, nielen od typu materiálu tesnenia, ale aj na konštrukčných podmienkach. Dôležité faktory sú: hrúbka materiálu, vlastnosti pracovného média, typu príruby (spoja) a povrchovej záťaže. Použitie v pare si vyžaduje špeciálne zhodnotenie.
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.