Kontakt

Názov firmy: BTS Tesnenia, s.r.o.

Adresa:
Kollárova 1199,
952 01 Vráble
Slovenská republika

Telefón: +421 905 622 224, +421 917 659 950
E-mail: btstesnenia@gmail.com

Kontaktné osoby:
Peter Keméň - konateľ spoločnosti: +421 905 622 224
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.