Kontakt

Názov firmy: BTS Tesnenia, s.r.o.

Adresa:
Kollárova 1199,
952 01 Vráble
Slovenská republika

Telefón: + 421 37 783 4301
Telefón/Fax: + 421 37 783 1108
E-mail: btstesnenia@stonline.sk

Kontaktné osoby:
Peter Keméň - konateľ spoločnosti: +421 905 622 224
Ing. Žaneta Danková - vedúca obchodného oddelenia: +421 908 750 260
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.