Sortiment

DELCERAM
Izolačný a tesniaci bezazbestový materiál do teplôt 600°C

Technické údaje:

DELCERAM - textílie, vyrobené z keramických priadzí. Zosilnené sklom.

Podiel organických látok: 18 %
Odolnosť proti teplote: klasifikačná teplota - 600°C
  pracovná teplota - 550°C

Zloženie a vlastnosti čistých keramických vlákien:

Zloženie v %: 45 % Al2O3 + ca. 54 % SiO2 + ca. 1 % Fe2O3, TiO2MgO, Na2 + K2O, B2O3
Impregnačný prostriedok: bez
Obsah vlhkosti: cca. 1 %
Značne odolný proti: Oleju, pare, vode, taktiež proti chemikáliam s výnimkou kyseliny fosforečnej a určitým silným lúhom, odolávajú tekutému kovu. Nie sú nápadné roztaveným hliníkom alebo zinkom.
Dobrá odolnosť proti žiaru a šoku. Nízky obsah na chlórovú väzbu, z toho dôvodu malé nebezpečie lomu od napadania chlórom.
DELCERAM + Sklo  
Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.