Sortiment

Teflónové platne, tyče, bloky, tesnenia

Teflónové rúry

Vonkajší x Teoretická Vonkajší x Teoretická Vonkajší x Teoretická Vonkajší x Teoretická Vonkajší x Teoretická Vonkajší x Teoretická
vnútorný váha vnútorný váha vnútorný váha vnútorný váha vnútorný váha vnútorný váha
v mm kg / m v mm kg / m v mm kg / m v mm kg / m v mm kg / m v mm kg / m
11 x 5 0,18 30 x 12 1,38 55 x 40 2,83 90 x 40 12,00 130 x 80 19,80 170 x 120 27,32
x 6 0,16 x 14 1,30 x 45 2,14 x 45 11,30 x 90 16,58 x 125 25,00
12 x 5 0,22 x 16 1,20 60 x 25 5,46 x 50 10,50 x 95 14,84 x 130 22,60
x 6 0,20 x 18 1,09 x 30 5,01 x 55 9,64 x 100 13,00 x 140 17,52
x 7 0,18 x 20 0,97 x 35 4,48 x 60 8,70 x 105 11,07 180 x 90 45,80
14x 5 0,31 x 22 0,78 x 40 3,87 x 65 7,30 140 x 70 27,70 x 100 42,20
x 6 0,29 35 x 14 1,88 x 45 3,18 x 70 6,59 x 75 26,33 x 105 40,27
x 7 0,27 x 16 1,79 x 50 2,40 x 75 4,66 x 80 24,87 x 110 38,24
x 8 0,25 x 18 1,68 65 x 30 6,13 100 x 50 13,90 x 90 21,66 x 115 36,12
16 x 6 0,40 x 20 1,55 x 35 5,60 x 55 13,10 x 100 18,08 x 120 33,90
x 7 0,38 x 22 1,41 x 40 4,99 x 60 12,10 x 110 14,13 x 125 31,60
x 8 0,36 x 25 1,19 x 45 4,30 x 65 10,88 150 x 70 33,16 x 130 29,20
x 10 0,30 40 x 18 2,35 x 50 3,53 x 70 10,00 x 75 31,80 x 140 24,11
18 x 6 0,52 x 20 2,23 x 55 2,67 x 75 8,25 x 80 30,33 x 150 18,65
x 8 0,48 x 22 2,09 70 x 35 6,82 x 80 7,56 x 90 27,13 190 x 100 49,17
x 10 0,42 x 25 1,86 x 40 6,21 x 85 5,23 x 100 23,55 x 105 47,24
x 12 0,35 x 28 1,54 x 45 5,51 110 x 50 17,70 x 110 19,60 x 110 45,20
20 x 6 0,66 x 30 1,41 x 50 4,74 x 55 16,80 x 115 17,47 x 115 43,10
x 8 0,62 45 x 18 3,11 x 55 3,88 x 60 15,90 x 120 15,26 x 120 40,88
x 10 0,56 x 20 2,99 x 60 2,95 x 65 14,84 160 x 80 36,17 x 125 38,57
x 12 0,48 x 22 2,85 75 x 35 8,12 x 70 13,80 x 90 33,00 x 130 36,17
x 13 0,43 x 25 2,62 x 40 7,51 x 75 12,20 x 100 29,40 x 140 31,08
22 x 8 0,77 x 28 2,34 x 45 6,82 x 80 11,30 x 105 27,46 x 150 25,62
x 10 0,71 x 30 2,18 x 50 6,04 x 85 9,18 x 110 25,43 x 160 19,80
x 12 0,64 x 35 1,65 x 55 5,19 x 90 7,54 x 115 23,30 200 x 110 52,56
x 14 0,55 50 x 25 3,48 x 60 4,25 x 95 5,80 x 120 21,10 x 120 48,23
x 15 0,49 x 28 3,23 80 x 30 10,10 120 x 70 17,90 x 125 18,80 x 130 43,52
27 x 10 1,15 x 30 3,03 x 35 9,52 x 75 16,53 x 130 16,40 x 140 38,43
x 12 1,08 x 35 2,50 x 40 8,91 x 80 15,07 170 x 80 42,40 x 150 32,97
x 14 0,99 x 40 1,89 x 45 8,21 x 85 13,50 x 90 39,18 x 160 27,13
x 16 0,89 55 x 20 4,79 x 50 7,44 x 90 11,87 x 100 35,60 x 170 20,90
x 18 0,78 x 25 4,42 x 55 6,58 x 95 10,12 x 105 33,68    
x 20 0,62 x 30 3,97 x 60 5,65 x 100 8,30 x 110 31,65    
30 x 10 1,45 x 35 3,45 x 65 4,10 130 x 70 22,60 x 115 29,50    

Štandardná dĺžka: 1 - 2 m

Tolerancie: do v.p. 15 na v.p. ÷ 0,5 - 0 na m.s. ÷ 0,5 - 0 mm
  od v.p. 15 do v.p. 20 na v.p. ÷ 0,8 - 0 na m.s. ÷ 0,8 - 0 mm
  od v.p. 20 do v.p. 30 na v.p. ÷ 1,0 - 0 na m.s. ÷ 1,0 - 0 mm
  od v.p. 30 do v.p. 50 na v.p. ÷ 1,5 - 0 na m.s. ÷ 1,5 - 0 mm
  od v.p. 50 do v.p. 80 na v.p. ÷ 2,0 - 0 na m.s. ÷ 2,0 - 0 mm
  od v.p. 80 a viac na v.p. ÷ 3,0 - 0 na m.s. ÷ 3,0 - 0 mm

Na požiadanie dodávame aj iné rozmery.
P.T.F.E. extrudované rúry môžu byť dodávané vo viacerých náplniach P.T.F.E.

Poznámka: v.p. - vonkajší priemer, m.s. - menovitá svetlosť (vnútorný priemer)

 

Copyright © 2008 - Beier Technik Slovakia s. r. o.